7

1 μήνα μετά το Χειρουργείο

6

Πριν το Χειρουργείο

5

1 μήνα μετά το χειρουργείο

4

2 μήνες μετά από Χειρουργείο και τα δυο πόδια συγχρόνως

3

2 μήνες μετά από Χειρουργείο και τα δυο πόδια συγχρόνως

2

Δυο μήνες μετά

1

Δυο μήνες μετά από Χειρουργείο και τα δυο πόδια συγχρόνως