ΚΛΙΝΟΔΑΚΤΥΛΙΑ ΠΡΙΝΚΛΙΝΟΔΑΚΤΥΛΙΑ-ΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑΝΕΥΡΩΜΑ MORTONΝΕΥΡΩΜΑ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΛΙΝΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ 2 ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ FREIBERGΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ 2 ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ FREIBERGΓΑΜΨΟΔΑΚΤΥΛΙΑ
ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON