Τί είναι η ολική αρθροπλαστική ισχίου;

Η Ολική Αρθροπλαστική του ισχίου είναι μία επέμβαση η οποία γίνεται όταν η άρθρωση του ισχίου έχει υποστεί σημαντική φθορά, είτε από την πλευρά της αρθρικής επιφάνειας της κεφαλής του μηριαίου είτε από την πλευρά της αρθρικής επιφάνειας της κοτύλης της λεκάνης είτε και από τις δύο επιφάνειες.

Πρόκειται για επέμβαση αντικατάστασης της φθαρμένης κεφαλής του μηριαίου και της φθαρμένης κοτύλης με μεταλλικές προθέσεις οι οποίες τοποθετούνται και στερεώνονται στον ανθρώπινο οργανισμό είτε με συμπιεστική ενσφήνωση (press-fit) είτε με τη χρήση βιολογικού τσιμέντου.

Ποιές είναι οι συνηθέστερες αιτίες για τις οποίες πραγματοποιείται ολική αρθροπλαστική;

Η αρθροπλαστική πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου. Οι συνηθέστερες αιτίες αρθρίτιδας του ισχίου είναι οι παρακάτω:

 • Οστεοαρθρίτιδα, πρωτοπαθής, δευτεροπαθής και συγγενής
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 • Τραυματική αρθρίτιδα
 • Άσηπτη νέκρωση
 • Όγκοι

Ποιές είναι οι ενδείξεις της αρθροπλαστικής του ισχίου;

Η αρθροπλαστική πραγματοποιείται σε ασθενείς με βαρεία αρθρίτιδα του ισχίου και σημαντικά συμπτώματα όπως είναι τα παρακάτω:

 • Σημαντικός πόνος που περιορίζει τη δυνατότητα εργασίας και αναψυχής επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής του ασθενή
 • Μέτριας βαρύτητας ή σημαντικός πόνος κατά την ανάπαυση, την ημέρα ή την νύχτα
 • Πόνος που δεν υποχωρεί με αναλγητικά, φυσικοθεραπεία ή χρήση μπαστουνιού
 • Δυσκαμψία με σημαντικό περιορισμό της κινητικότητας του γόνατος
 • Παραμόρφωση των άκρων
 • Εμφάνιση επιπλοκών από την χρήση φαρμάκων
 • Αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας
 • Συνήθως οι ασθενείς έχουν ηλικία άνω των 60 ετών και σημαντικό πόνο ιδίως κατά την κίνηση και περιορισμό της λειτουργικότητας.
4
3
2
1