Κακώσεις γόνατος

Οι περισσότεροι υποψήφιοι ασθενείς για αρθροσκόπηση γόνατος είναι οι αθλητές ή οι ασθενείς με ιστορικό κάκωσης (στροφικής ή μη) του γόνατος και με πόνο που δεν βελτιώνεται μετά από ανάπαυση και φυσιοθεραπεία. Στην κάκωση του γόνατος μπορεί να υποστούν ρήξη οι μηνίσκοι (έσω και έξω), οι χιαστοί σύνδεσμοι (πρόσθιος, οπίσθιος), οι πλάγιοι σύνδεσμοι (έσω, έξω) ή να υπάρξουν χόνδρινες βλάβες στο μηριαίο, την κνήμη ή την επιγονατίδα.

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία μικρής επεμβατικότητας τεχνική κατά την οποία μέσω μικρών οπών του δέρματος (περίπου 1 εκ) εισάγεται στην άρθρωση μία κάμερα, μέσω της οποίας γίνεται η επισκόπηση και η εύρεση της πιθανής βλάβης, και εργαλεία, με τα οποία διενεργούνται οι θεραπευτικές τεχνικές.

3
2
4
1

Ρήξεις μηνίσκων

Συνηθέστερα υφίσταται ρήξη ο έσω μηνίσκος. Ανάλογα με την ανατομία της κάκωσης γίνεται συρραφή του μηνίσκου ή μερική μηνισκεκτομή.

Ρήξη χιαστών συνδέσμων

Ο πρόσθιος χιαστός αποτελεί τη συνηθέστερη εντόπιση. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την ανακατασκευή του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, οι πιο ευρύτερα χρησιμοποιούμενες από τις οποίες είναι η χρήση τμήματος του επιγονατιδικού τένοντα και η λήψη μοσχεύματος ισχνού και ημιτενοντώδους (Hamstrings).

Χόνδρινες βλάβες

Οι χόνδρινες βλάβες αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά με ομαλοποίηση της χόνδρινης επιφάνειας ή τη διενέργεια μικροκαταγμάτων ή με τεχνικές μεταμόσχευσης χόνδρου από τον ίδιο τον ασθενή.