Αθλητιατρική

Η αρθροσκόπηση γόνατος είναι μία μικρής επεμβατικότητας τεχνική κατά την οποία μέσω μικρών οπών του δέρματος (περίπου 1 εκ) εισάγεται στην άρθρωση μία κάμερα, μέσω της οποίας γίνεται η επισκόπηση και η εύρεση της πιθανής βλάβης, και εργαλεία, με τα οποία διενεργούνται οι θεραπευτικές τεχνικές…[…]δείτε περισσότερα
Η αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια σύγχρονη χειρουργική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων που δεν ανταποκρίνονται στη φυσιοθεραπεία, την φαρμακευτική αγωγή ή σε άλλες μη χειρουργικές προσεγγίσεις… […] δείτε περισσότερα
Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι η σύγχρονη εναλλακτική λύση της ανοικτής επέμβασης του ώμου, Τα αποτελέσματα της αρθροσκόπησης υπερέχουν έναντι της ανοικτής επέμβασης σε λιγότερο πόνο, δυσκαμψία, λιγότερες επιπλοκές , μικρότερη (ή χωρίς) παραμονή στο νοσοκομείο και ταχύτερη ανάκαμψη … […] δείτε περισσότερα
Οι συνδεσμικές κακώσεις στην ποδοκνημική είναι αρκετά συχνές σε αθλητές ή και σε άλλους ασθενείς μετά από κάποιο τραυματισμό χωρίς … […] δείτε περισσότερα
Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου αν αφεθούν χωρίς αποτελεσματική θεραπεία θα καταλήξουν σε μια επώδυνη άρθρωση ως το αποτέλεσμα αναπτύξεως εκφυλιστικής οστεο-αρθρίτιδας.

Οι βλάβες αυτές είναι δύσκολα αναγνωρίσιμες στα αρχικά στάδια διότι ο χόνδρος στερείται νευρικών απολήξεων. Η αξιολόγηση του βαθμού της βλάβης είναι συνδυασμός κλινικής εξέτασης και παρακλινικού ελέγχου… […] δείτε περισσότερα